Fælles feriepasning

Der arrangeres fælles pasning med andre institutioner i ferieperioder, hvor vi forventer et lavt fremmøde.

I Randers Kommune bliver pasning i ferieperioder tilrettelagt efter forældrenes behov for pasning.

Børn og skoleudvalget har besluttet, at der bliver arrangeret sampasning.


Når fremmødet er lavt tilrettelægges pasningen således, at der er åbent i et mindre antal afdelinger. Der vil altid være personale med fra barnets oprindelige afdeling, hvis der er tilmeldt rettidigt, dog ikke i den fulde åbningstid.

Der er sampasning for alle afdelinger på følgende dage:


● Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
● De 3 dage før Påske
● Grundlovsdag
● Uge 29 og 30
● Hverdage mellem 27. og 31. december begge dage inklusiv
● 24. december er afdelingerne lukket. Der etableres ikke pasningsordning.


Der etableres pasning i en eller flere afdelinger i Dagtilbud Sydvest for de børn, som har behov herfor. Hvis kun en afdeling har åbent, er det Gudenådalen i Stevnstrup. Der er ikke planlagt lukning i afdelingerne på andre hverdage.